கையடக்கத் தொலைபேசியும் தவறவிடப்பட்ட அழைப்பு

14 08 2009

j2கையடக்கத் தொலை பேசி மக்களை தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு சென்ற ஒரு இயந்திரம் அல்லது சாதனம்  நாளாந்தம் வறுமைக் கோட்டிற்க்கு கீழ் வாழும் எம்மவா்கள் உணவு உண்கின்றனரோ இல்லையோ தமது கையடக்கத் தொலைபேசிகளுக்கு  மீள் நிரப்பு அட்டையை பாவிக்க மட்டும் மறந்து விடுவதில்லை.

“உலகை ஒரு குடையின் கீழ் சுருக்கிவிட்ட நவீன தொழில் நுட்ப வசதிகள்” பெருமைப்படும் நாமும் நம்மைச் சார்ந்த மேலைத்தேயமும்  இவைகள் ஒவ்வொன்றும் எம்மை தமது ஆதிக்கத்தின் கீழ் சோம்பேறிகள் ஆக்கிவிட்டது என்பதனை புரிந்தும் புரியாமல் இருப்பது  தான்   வேதனை.

இமெயில் இன்ரநெற் முனபெல்லாம் கணணி இருந்தால் கையாலமுடியும் .தற்போது கையடக்கத் தொலைபேசி தாம் எங்கு இருக்கின்றோம் என்ன செய்கின்றோம் என்பதை யெல்லாம் தவறிய அழைப்புக்கள் மூலம்  ​தெரியப்படுத்தும்  காதலா்களும் நண்பா்களும் தான் எத்தனை எத்தனை  இதுவும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் ஒரு அவசர  செயற்பாடு என்றாலும் இதுவும் எமது உறவில் சிறிது பாலமாக அமைவதும்  அனைவருமறிந்த உண்மை.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: