அமெரிக்க இந்திய பாகிஸ்தானிய அணு ஆயுதப் போராட்டம்

1 10 2009

இந்திய பாகிஸ்தானையும் ஐம்பது கோடி இந்தியர்களையும் அழித்து விடுமா
முன்னால் அமெரிக்க ஜனதிபதியின் கருத்து உண்மையா? இதனை இந்திய தலைவர்களே கூறியிருப்பதாக தனது புத்தகத்தில் கூறியுள்ள கிளிண்டன் யார் அந்த இந்திய தலைவர்கள் எனக் குறிப்பிடவில்லை. இது நாடுகளுக்கிடையே எந்தளவு அமைதியை பேனப்போகிறது.இந்தியத் தலைவர்கள் உண்மையில் இதனை கூரி இருப்பார்களா அல்லது அமெரிக்காவின்  சதித் திட்டமா?இந்தியாவின் அல்லது பாகிஸ்தானின் அமைதி அரசியலில் அமெரிக்க அல்லது கிளிண்டன் எதனை எதிர் பார்க்கின்றனர்? இதற்கிடையில் பாகிஸ்தானின் உள விவகாரங்கள் (அணு ஆயுதங்கள்) எப்படி இந்தியாவுக்கு தெரியும் என்பதும் அடுத்தகட்ட கேள்வி.  எதிலும் அமெரிக்க இந்தியா பாகிஸ்தான் அரசியல் வாதிகள் குளிர் காயப் போவது மட்டும் நிச்சயம்.எப்படியும் ஐம்பது கோடி இந்தியர்கள் பாகிஸ்தானில் பன்னிரண்டு கோடி மக்களினதும்  நிலைமை தான் கேள்விக்குறி?

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: