இறப்பிற்க்குப் பின்னான புதியதொரு பிறப்பு மைக்கல் ஜக்சன்.

14 10 2009

MJ_-_Thriller25_-_PRESS_SHOT_1-15412_100376303311880_100000185312486_8585_2770240_nஉலகப் புகழ் பெற்று மறைந்த மைக்கல் ஜக்சனின் இறுவெட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஐக்சனின் மறைவிற்க்கு பின் வெளியாகும் முதலாவது இறுவெட்டு  இதுவாகும். http://www.michaeljackson.com/us/photos

நேரடியாக ஒளிபரப்புச் செய்ய முடியாத காரணத்தினால் முகவரியை மட்டும் தந்துள்ளேன். “எதிர்பாராது காதலில் விழுந்தேன்” என்பது தான் பாடலின் பொருள். இறப்பிற்க்குப் பின்னான புதியதொரு பிறப்பு மைக்கல் ஜக்சன்.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: