மட்டக்களப்பு மரபும் பேரா.சிவத்தம்பியின் பங்களிப்பும்

11 07 2011

தமிழ்த்துறை ஆய்வாளர், பன்னெறிப்புலமையாளர், சமூகவியலாளர், அரசியற் சிந்தனையாளர் , மேடை நடிகர் , வானொலி நடிகர் , எனப் பல்வேறு வகைப்பட்ட ஆளுமைகளை தன்னகத்தே கொண்ட பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி அவர்கள் ஆற்ற முடியாத தனது வெற்றிடத்திற்கு பலரை உருவாக்கி இன்று அக்னியுடன் சங்கமமாகியுள்ளார். இந்த ஆலமரத்தின் விழுதுகள் போல் அவரின் பெருமையைச் சேர்க்கும் மாணவ சமூகம் உலகெங்கும் பரந்து வாழ்கின்றது.


ஆரம்பத்தில் ஒரு நாடகக் கலைஞராக அறியப்பட்ட பேராசிரியர் சிவத்தம்பிக்கு 75 வயது. ஆய்வாளராக, விமர்சகராக, கவிஞராக, சிந்தனையாளராக நாடக எழுத்தாளராகவும் நாடக நடிகராகவும், நாடக நெறியாளராகவும் பல கதாபாத்திரங்களிலும் தடம் பதித்தவர்.

ஈழத்தின் வடபால் பிறந்த பேராசிரியர் சிவத்தம்பி இவருக்கும் மட்டுமா நகருக்கும் இடையிலான தொன்மைத் தொடர்புகளை மீண்டும் மீட்டிப்பார்க்க வேண்டிய காலகட்டம் இது!

பேராசிரியர் நித்தியானந்தன் பேராசிரியர் மௌனகுரு இவர்களுக்;கு எல்லாம் பின்புலமாக இருந்தவர் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள். தவிர ‘மட்டக்களப்பு’ தனக்கே உரித்தான மரபு வழி நாடகங்கள், கூத்துக்கள் ,மத்தள ஒலி, சலங்கை ஒலி, இவைகள் தேசமெங்கும் படர வழிசமைத்தவர் எனலாம்.

காலனித்துவ சிந்தனைகளாலும் மேற்கு மோகத்தாலும் சூழ்ந்திருந்த பேராதனை மண்ணிலே மட்டக்களப்பின் கூத்துக்களை நாடக வடிவில் அரங்கேற்றிய ஆரம்ப கர்த்தா இவரே.

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்திலே 2 வருடங்கள் பணியாற்றய அவர் பணியாற்றிய காலங்களில் கிழக்குப் பல்கலைக் கழகத்தில் முக்கியமான பாட விடயங்களைத் தொடங்குவதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தார் குறிப்பாக உயர்பட்டப் படிப்புக்கள், கலைமாணி, முதுமாணி, முதுதத்துவமாணி , தத்துவமாணி ஆகிய கற்கைநெறிகளைத் திட்டவரைபை தொடங்குவதற்கு ஆரம்பகர்த்தாவாக செயற்பட்டார்.

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தோடு சுவாமி விபுலாந்தா இசை நடனக் கல்லூரியை இணைக்கின்ற முயற்சியிலே திட்டமுன்வரைபைத் தயாரிப்பதற்கு பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் மிக முக்கியமானவராக இருந்தார்.

மூன்றாவதாக கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்திலே சிறப்பு மாணவர்களுக்கு, தமிழ் சிறப்பு மாணவர்கள், நுண்கலை சிறப்பு மாணவர்கள், நாடகமும் அரங்கியலும் படிக்கின்ற சிறப்பு மாணவர்களுக்கு அவர் விரிவுரைகளையும் நிகழ்த்தினார்.

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் கலை கலாச்சார பீடத்தை மேலும் ஆளுமை உள்ளதாக, ஆளுமை உள்ள பட்டதாரிகளை உருவாக்குவதற்குரிய ஒரு பின்புலத்தை  அளித்தார். கூடவே அவரால் மட்டக்களப்பிற்கு பயணிக்க முடியாத  காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் கொழும்புக்கு சென்று கற்கை நெறிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

குறிப்பாக 7-19; நூற்றாண்டு வரையில்  தமிழின் மிக அதிகமான பங்களிப்பாக உள்ள சமய இலக்கியங்கள் ஒரு பாசுர மரபில் உருவான ஒரு மனித நேய மரபு என்பதை ஒரு தத்துவ உரையாடலாக உருவாக்கியது தான் மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் என்று அவர் எழுதியிருக்கின்றார். ஒரு சமயத்தை மானுடவியல் கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வு செய்ததில் பேராசியர் சிவத்தம்பி அவர்களுக்கே மிக முக்கியமான பங்களிப்பு உண்டென்று நான் கருதுகின்றேன்.

தவிர புதிதாக உருவான அச்சு ஊடகப் பண்புகளையும், அதன் மூலம் உருவான வாசிப்புப் பழக்கத்தையும் அந்தப் பழக்கத்தினூடாக உருவான புதிய பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு 20 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான புனைகதைகளினூடாக நாம் கண்டுகொள்ளலாமெனவும் பேராசிரியர் அவர்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்து நமக்குத் தந்திருக்கிறார்கள்.

2300 ஆண்டு கால தமிழ்ச்சமூகத்தின் தொடர்ச்சியான வரலாற்றை கி.பி 6 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட பண்டைத் தமிழ்ச்சமூகம் ,பின்னர் சமய மேலாதிக்கம் மிக்க சூழலில் சமயத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது, எப்படிப்புரிந்து கொள்வது என்பது பற்றிய ஆய்வாகவும், புதிய மறுமலர்ச்சி சார்ந்து, புதிய தன்மையில் உருவான 20 ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிய பண்புகளை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்தும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் செய்துள்ள ஆய்வுப் புலமைப் பாரம்பரியம் 1956 தொடக்கம் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ்ச்சமூகம் விதந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான செயல் எனலாம்.

பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி, அவற்றுக்கப்பால் மிகப்பெரிய மலையாக தமிழ் கலை இலக்கிய உலகிலே பல பாத்திரங்களில் இயங்கி வந்த போரா.சிவத்தம்பி அவர்களின் மறைவு ஆற்ற முடியாத ஒரு இடைவெளி என்றாலும் அவர் தமிழ் வரலாற்றிற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு என்றும் காலத்தால் அழயாது.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: